Понеділок, 18 жовтня, 2021Надзвичайні ситуації в Україні та ефективність влади: думки українських громадян напередодні Дня працівника цивільного захисту

Cтупінь довіри громадян України до органів влади і окремих політиків у зв’язку з надзвичайними ситуаціями, катаклізмами і катастрофами, які найбільше тривожать наших громадян,

визначені в результаті  загальноукраїнського опитування, були оприлюднені на прес-конференції «Надзвичайні ситуації в Україні та ефективність влади: думки українських громадян напередодні Дня працівника цивільного захисту», яку провів голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень „СОЦІОВИМІР” Сергій Таран (Інтерфакс, 17 вересня, 2008)

Як свідчить дослідження, майже половина громадян України (44,1%) стикалися у своєму житті з надзвичайними ситуаціями, аваріями і катастрофами природного і техногенного характеру. Не стикалися з надзвичайними ситуаціями 52,3% громадян України.

Серед різних видів катастроф та катаклізмів українців найбільше тривожать повені та паводки, про що заявили 27,5% опитаних. 24,3% респондентів тривожать можливі аварії на атомних електростанціях і радіоактивне забруднення середовища, 20,7% - аварії на транспорті, 19% - загальне екологічне забруднення середовища, 15,4% - лісові пожежі та пожежі на торф’яниках і сільгоспугіддях, 13,4% - аварії в житлово-комунальній сфері (системи опалення, каналізації, газо- і електропостачання, ліфтів тощо), 9,8% - посухи, 9,7% - буревії та урагани, 9,6% - проблеми зберігання й утилізації радіоактивних відходів, промислового і побутового сміття, 8,3% - аварії на підприємствах та виробництві, 7,8% - погана організація зберігання і відсутність системи масового знешкодження та утилізації боєзапасів.

Українці вважають, що Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та місцеві органи влади – це ті інституції, які зазвичай опікуються упередженням надзвичайних ситуацій та ліквідацією їх наслідків і тому потребують найбільшої уваги держави та збільшення фінансового і технічного забезпечення. Так, 46,7% українців висловилися за посилення уваги та фінансування до МНС, і 28,4% - до місцевих органів влади. 

За результатами ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних повінню у Західній Україні та пожежею на складах боєзапасів біля станції Лозова у Харківській області можна зробити висновки, що українці найбільше впевнені у надійності, насамперед, Міністерства надзвичайних ситуацій, а також – в роботі Обленерго та Міністерства транспорту і зв'язку України. Найменш надійними інституціями, діяльність яких пов’язана з вищезгаданими надзвичайними ситуаціями, на думку українців, є Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, Державний комітет України по водному господарству, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Належне забезпечення технічними засобами є найважливішим напрямом вдосконалення рятувальної служби, про що заявили 44,2% опитаних респондентів. Також українці вважають, що підвищення професійної підготовки співробітників підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (29,1% опитаних), створення в Україні Державної диспетчерської служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (20,8% опитаних) та запровадження обов’язкового страхування державного і приватного майна на випадок стихійного лиха з залученням державних коштів для страхування малозабезпечених (14,3%) є важливими напрямами вдосконалення діяльності рятувальної служби України.

Прикметно, що найпотрібнішими професіями, підготовка і діяльність яких фінансуються з державного бюджету, на думку українців, є лікар – так вважає 39,7% громадян, учитель – 17,4%, вчений – 8,7%, рятувальник – 5,4%, військовий – 4,5%.

Сергій Таран зробив три основні висновки з дослідження:

  • В українському суспільстві існує тенденція того, що громадяни постійно відчувають небезпеку і незахищеність.
  • За підсумками ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій українці відчувають повагу до рятувальних служб, однак не завжди довіряють службам, які мають запобігати надзвичайним ситуаціям.
  • Українці вважають, що професія рятувальника потребує високої уваги та забезпечення з боку держави, і є такою ж соціально значимою як професія  вчителя, лікаря та вченого. 

Опитування проводилося 4-11 вересня 2008 року за квотною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України віком від 18 років і більше. Методом особистого опитано 2100 респондентів в 17-ти областях України, АР Крим та м. Києві. Похибка вибірки становить 2,2%. Дослідження здійснено на замовлення Міжнародного інституту демократій.

І. надзвичайні ситуації в житті громадян україни   

Розподіл відповідей на запитання: „Чи стикалися Ви у своєму житті з надзвичайними ситуаціями, аваріями і катастрофами природного і техногенного характеру?

 

 

Варіант відповіді

%

1.            1

Ні

52,3

2.            2

Так

44,1

3.            3

Важко сказати

3,6

 

ІІ. Види катаклізмів і катастроф природного, АБО техногенного характеру, які найбільше турбують громадян україни  

Розподіл відповідей на запитання: „Який з наведених нижче видів катаклізмів і катастроф природного або техногенного характеру, що відбуваються сьогодні в Україні, найбільш тривожить Вас?

 

 

Варіант відповіді

%

1

Повені і паводки

27,5

2

Можливі аварії на атомних електростанціях і радіоактивне забруднення середовища

24,3

3

Аварії на транспорті

20,7

4

Загальне екологічне забруднення середовища

19,0

5

Лісові пожежі та пожежі на торф’яниках і сільгоспугіддях

15,4

6

Аварії в житлово-комунальній сфері (системи опалення, каналізації, газо- і електропостачання, ліфтів тощо)

13,4

7

Посухи

9,8

8

Буревії та урагани

9,7

9

Проблеми зберігання й утилізації радіоактивних відходів, промислового і побутового сміття

9,6

10

Аварії на підприємствах та виробництві

8,3

11

Погана організація зберігання і відсутність системи масового знешкодження та утилізації боєзапасів

7,8

12

Інше

2,7

13

Важко сказати

6,7

 

ІІІ. збільшення УВаги та фінансування для державних інституцій, які опікуються надзвичаними ситуаціями Розподіл відповідей на запитання: „Які з перерахованих державних інституцій, що зазвичай опікуються упередженням надзвичайних ситуацій та ліквідацією їх наслідків, потребують, на Вашу думку, посилення уваги держави та збільшення фінансового і технічного забезпечення?

 

 

Варіант відповіді

%

1

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

46,7

2

Місцеві органи влади

28,4

3

Міністерство оборони України

10,6

4

Міністерство внутрішніх справ України

9,5

5

Рада національної безпеки і оборони України

7,2

6

Інша

1,8

7

Важко сказати

13,8

 

ІV. впевненість населення в надійності державних інституцій, які опікуються надзвичаними ситуаціями

Індекс зменшення ступеня впевненості населення в надійності держінституцій. Індекс вираховується за результатами відповідей на запитання: «Наскільки змінився ступінь Вашої впевненості в надійності вказаних нижче державних інституцій у зв’язку з їхньою діяльністю під час ліквідації надзвичайних ситуацій, викликаних повінню у Західній Україні та пожежею на складах боєзапасів біля станції Лозова у Харківській області?»

 

 

Назва  державної інституції

Індекс зменшення впевненості

1.             

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

0,124

2.             

Обленерго

0,130

3.             

Міністерство транспорту і зв'язку України

0,131

4.             

Рада національної безпеки і оборони України

0,182

5.             

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України

0,200

6.             

Міністерство оборони України

0,215

7.             

Міністерство внутрішніх справ України

0,227

8.             

Газові служби

0,287

9.             

Міністерство охорони здоров'я України

0,289

10.           

Місцеві органи влади

0,300

11.           

Держлісгосп

0,342

12.           

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

0,357

13.           

Державний комітет України по водному господарству

0,363

14.           

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

0,386

 

V. напрямИ вдосконалення діяльності рятувальної служби України

Розподіл відповідей на запитання: „Які з наведених нижче напрямів вдосконалення діяльності рятувальної служби України Ви вважаєте найважливішими?

 

 

Варіант відповіді

%

1

Належне забезпечення технічними засобами

44,2

2

Підвищення професійної підготовки співробітників підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

29,1

3

Створення в Україні Державної диспетчерської служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

20,8

4

Запровадження обов’язкового страхування державного і приватного майна на випадок стихійного лиха з залученням державних коштів для страхування малозабезпечених

14,3

5

Прийняття закону про обов’язкову і термінову евакуацію населення із зони стихійного лиха, природної або техногенної катастрофи

13,7

6

Посилення співпраці Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій з відповідними іноземними та міжнародними структурами й запозичення світового досвіду рятувальних робіт і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

11,3

7

Створення і розвиток системи цивільного захисту і громадських рятувальних загонів

9,3

8

Інший

2,2

9

Важко сказати

7,3


 

Vі. найпотрібніші професії, які фінансуються з державного бюджету україни 

Розподіл відповідей на запитання: „Яка з наведених нижче професій, підготовка і діяльність фахівців у межах яких фінансуються з державного бюджету, на Вашу думку, є найпотрібнішою для життєдіяльності українського суспільства?  

 

 

Варіант відповіді

%

1

Лікар

39,7

2

Учитель

17,4

3

Вчений

8,7

4

Рятувальник

5,4

5

Військовий

4,5

6

Соціальний працівник

4,4

7

Працівник служби безпеки

3,4

8

Міліціонер

2,7

9

Бібліотекар

0,9

10

Митник

0,6

11

Податківець

0,4

12

Інша

3,0

13

Важко сказати

8,9

 

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Архів новин

2021
жовтня
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мiжнародний Iнститут Демократiй © 2012
Сайт виготовлено в компанії SolTech