Понеділок, 18 жовтня, 2021Дилема для ключових політиків: нові вибори чи нова коаліція?

Під час проведення прес-конференції були оприлюднені результати 30-ти провідних політичних експертів та економістів, - серед яких А.Єрмолаєв, В.Фесенко, І.Бураковський, О.Гарань, О.Дергачов, Я.Жаліло, О.Балакірєва, В.Сіденко, Ю.Якименко та ін., - і яке окреслює ймовірні і оптимальні політичні сценарії з огляду на економічну кризу, розкриває зацікавленість олігархічних груп у цих сценаріях, а також описує ефективність державних та політичних інститутів у подоланні економічної кризи. Прес конференцію провів (УНІАН): 
Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень „СОЦІОВИМІР”, директор Міжнародного інституту демократій.

Експерти у переважній більшості вважають, що обрання спікера парламенту має бути пов’язане з формуванням коаліції у Верховній Раді. Половина опитаних (46,6%) переконана, що спочатку необхідно створити нову коаліцію, а вже потім вибирати спікера. Саме це, на думку опитаних, є найбільш суспільно легітимним та відповідним до Конституції та демократичних стандартів. Лише двоє з тридцяти експертів (А.Єрмолаєв, В.Бебик) вважає, що спочатку треба обирати спікера, а потім утворювати коаліцію. Обрання спікера без утворення нової коаліції є доцільним на думку 26,7% опитаних експертів. Серед інших варіантів зв’язку між обранням голови ВР та формуванням коаліції експерти визначили «необхідність будь-що якнайшвидше обрати спікера» (В.Фесенко) та «одночасне обрання спікера та формування коаліції» (В.Точилін).

На сьогодні, найоптимальнішим політичним сценарієм для більшості населення України експерти вважають створення коаліції будь-якого формату, яка візьме на себе відповідальність за ситуацію в країні. Так вважає половина опитаних політологів та економістів. Лише один експерт (В.Бебик) вважає, що оптимальним сценарієм є невідкладне проведення дочасних президентських виборів, і один експерт (В.Котигоренко) вважає, що таким сценарієм є невідкладне проведення дочасних парламентських виборів. Двоє експертів з тридцяти переконані, що найкращим сценарієм є невідкладне проведення одночасних парламентських та президентських виборів.

Прикметно, що сам формат коаліції експерти вже не пов’язують з оптимальнішими сценаріями розвитку політики: лише один експерт (О.Покальчук) наполягає, що це має бути коаліція у форматі ПР+НУНС+БЛ, і два експерти (Ю.Кіндзерський, Д.Лук’яненко) – у форматі ПР+БЮТ.

Серед інших варіантів оптимального розвитку політичної ситуації в Україні є «парламентські вибори навесні 2009 року» (А.Єрмолаєв), «створення коаліції з найбільшої кількості фракцій, формування непартійного уряду, який очолить людина, яка не братиме участь у президентських виборах 2010 року» (В.Фесенко) та «погодження з БЮТ та ПР нової Конституції, винесення її на референдум та проведення нових виборів» (О.Палій).

В добу економічної кризи найбільші олігархічні групи отримують доволі низьку оцінку в експертному середовищі. Загалом, експерти схильні вважати, що їхня діяльність та інтереси негативно впливають на соціально-економічну ситуацію в Україні (46,75 відповідей). Лише 13,3% вважають, що їхня діяльність та інтереси сприяють стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні. Разом з тим, лише двоє з тридцяти опитаних політологів та економістів вважає, що діяльність найбільших українських олігархічні групи не впливає на соціальну та економічну ситуацію в Україні ні в позитивному, ні в негативному сенсі. Деякі експерти (О.Балакірєва, Ю.Якименко) наголошують на тому, що олігархічні угрупування можуть бути «відмінними» і, отже, відіграють «різну роль» у нинішній політичній та економічній кризі.

Експерти схильні вважати, що відсутність, а то і перенесення виборів є загальним інтересом олігархічних груп. Жоден експерт не зазначив, що олігархічні групи зацікавлені у невідкладному проведенні дочасних парламентських або президентських виборів. Чимало експертів (А.Єрмолаєв, О.Покальчук, В. Фесенко, В.Сіденко, Л.Федулова, Т.Березовець) вказало на те, що олігархічні групи взагалі незацікавлені у будь-яких виборах.  

Разом з тим, експерти не змогли визначити який саме формат коаліції є найбільш прийнятний для олігархічних груп: 10% експертів заявили, що олігархічні групи зацікавлені у форматі коаліції ПР+НУНС+БЛ, 10% експертів – у форматі коаліції ПР+БЮТ, і 10% експертів - у відсутності будь-якого формату коаліції. Відповідно, опитані (40%) вказували на інші мотиви та сценарії, сприятливі для олігархічних груп. Зокрема, політологи та економісти називали найрізноманітніші варіанти консолідації влади та бізнес груп, спрямовані на досягнення цими групами власних вузькокорпоративних позаідеологічних цілей.

Експерти у переважній більшості вважають, що державні та політичні інституції України неефективно працюють на політичну та соціально-економічну стабілізацію ситуації в Україні. Жодна з суспільно політичних інституцій не отримала більше позитивних, ніж негативних оцінок з боку експертів. Разом з тим, у порівнянні з іншими інституціями, експерти відзначають ефективну роль Кабінету Міністрів (30% позитивних оцінок). Найгірше протистоїть кризі, на думку опитаних політологів та економістів, Верховна Рада України (90% негативних оцінок і жодної позитивної). Невисокі оцінки також отримали Президент України та Національний банк (по 76% негативних оцінок). Прикметно, що професійні та громадські організації (профспілки, творчі спілки, громадські об’єднання тощо) теж отримали доволі низьке визнання серед опитаних експертів (лише 6,7% позитивних оцінок проти 66,7% негативних).

Політична та економічна криза негативно позначилася на політичних ресурсах ключових українських гравців. За рік, що завершується, лише Арсеній Яценюк та, певною мірою, Юлія Тимошенко змогли, на думку експертів, посилити свій політичний вплив. Решта політиків швидше послабили, ніж посилили свої політичні ресурси. Найбільше політично втратив, на думку опитаних політологів та економістів, Віктор Ющенко (те, що він посилив свої ресурси, вважає 13,3% опитаних експертів, послабив – 80%), Віктор Балога (посилив – 13,3%, послабив – 60%). Не найкращий показник у Віктора Януковича (посилив – 16,7%, послабив – 56,7%). Близький до стабільного показника політичних ресурсів – балансу між оцінками «послабив» та «посилив» свої політичні ресурси за 2008 рік – Володимир Литвин (посилив – 30,0%, послабив – 33,3%) та Петро Симоненко (посилив – 26,7%, послабив – 33,3%).

Сергій Таран зробив п’ять основних висновків з дослідження:

  • В Україні існує гострий запит на інституційні механізми політичної відповідальності українських партій та їхніх лідерів – інституційного примусу політиків брати відповідальність на себе за те, що відбувається в країні.
  • Сьогодні очевидний крах ідеологічного формату партійного політичного розвитку – утворення та діяльності коаліцій та блоків, які би керувалися програмовими та ідеологічними засадами.
  •  Економічна криза виявила неоднозначну роль олігархічних груп в суспільно політичному житті країни – з одного боку, групи зацікавлені в політичній та економічній стабільності, з іншого, - вони стримують розвиток прозорої політичної конкуренції та конкурентної інноваційної економіки 
  • Зважаючи на негативну роль в подоланні економічної кризи в Україні, фактично, всіх державних, політичних та суспільних інституцій, в Україні існує суперечність між потребою тиску на нинішні політичні еліти з боку громадських професійних організацій та позапарламентських  сил та спроможністю цих структур чинити такий тиск.
  • Політичні ресурси в Україні не визначаються лише наявністю влади. Однак, перерозподіл влади досі залишається основним мотивом діяльності ключових політиків України.
 
 Опитування було проведеного Центром соціологічних та політологічних досліджень СОЦІОВИМІР і тривало 3 – 6 грудня 2008 року.

 І. Логіка обрання голови верховної ради україни  

Розподіл відповідей на запитання: „Яка логіка обрання спікера є суспільно легітимною і найбільше відповідає Конституції та демократичним стандартам?

 

Варіант відповіді

%

1.                  

Обрання спікера без утворення нової коаліції

26,7

2.                  

Створення нової коаліції, а потім обрання спікера

46,6

3.                  

Обрання спікера, а потім утворення нової коаліції

6,7

4.                  

Інше

16,7

5.                  

Важко сказати

3,3

 

ІІ. економічна криза в україні та найоптимальнішій політичний сценарій для більшості населення   

Розподіл відповідей на запитання: „ З огляду на посилення негативного впливу світової економічної кризи на соціально-економічну та політичну ситуацію в Україні, який можливий політичний сценарій є найбільш оптимальний для більшості населення України в короткотерміновій перспективі?

 

 

Варіант відповіді

%

1

Невідкладне проведення дочасних парламентських виборів

3,3

2

Невідкладне проведення дочасних президентських виборів

3,3

3

Невідкладне проведення одночасних парламентських та президентських виборів.

6,7

4

Створення коаліції на базі ПР+НУНС+БЛ

3,3

5

Створення коаліції на базі ПР+БЮТ

6,7

6

Створення коаліції будь-якого формату, яка візьме на себе відповідальність за ситуацію в країні

50,0

7

Обрання спікера без формального утворення коаліції

6,7

8

Інше

16,7

9

Важко сказати

3,3

 

ІІІ. роль олігархічних груп в економічній та політичній кризі

 Розподіл відповідей на запитання: „ Яку роль в нинішній політичній та економічній кризі відіграють найбільші українські олігархічні групи?

 

 

Варіант відповіді

%

1

Їхня діяльність та інтереси сприяють стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні

13,3

2

Їхня діяльність та інтереси негативно впливають на соціально-економічну ситуацію в Україні

46,7

3

Їхня діяльність не впливає на соціальну та економічну ситуацію в Україні ні в позитивному, ні в негативному сенсі.

6,7

4

Інша

23,3

5

Важко сказати

10,0

 

ІV. економічна криза в україні та найоптимальнішій політичний сценарій для олігархічних груп україни   

Розподіл відповідей на запитання: „Який політичний можливий сценарій розвитку подій відповідає інтересам найбільших олігархічних груп України?

 

 

Варіант відповіді

%

1

Невідкладне проведення дочасних парламентських виборів

-

2

Невідкладне проведення дочасних президентських виборів

-

3

Невідкладне проведення одночасних парламентських та президентських виборів.

13,3

4

Створення коаліції на базі ПР+НУНС+БЛ

10,0

5

Створення коаліції на базі ПР+БЮТ

10,0

6

Створення коаліції будь-якого формату, яка візьме на себе відповідальність за ситуацію в країні

13,3

7

Обрання спікера без формального утворення коаліції

10,0

8

Інше

40,1

9

Важко сказати

3,4

V. економічна криза в україні та ефективність державних і політичних інституцій україни   

Розподіл відповідей на запитання: „ Наскільки ефективно працює на політичну та соціально-економічну стабілізацію ситуації в Україні кожен із перерахованих нижче державних та політичних інституцій?»

 

 

Державні та політичні інституції

Варіант відповіді

Ефективно

Неефективно

Важко ск-ти

1

Президент

16,7

76,6

6,7

2

Верховна Рада України

-

90,0

10,0

3

Кабінет Міністрів

30,0

53,3

16,7

4

Національний банк України

10,0

76,7

13,3

5

Правоохоронні органи

10,0

60,0

30,0

6

Місцеві органи влади

6,7

63,3

30,0

7

Позапарламентські політичні партії

-

70,0

30,0

8

Професійні та громадські організації (профспілки, творчі спілки, громадські об’єднання тощо)

6,7

66,7

26,6

9

Засоби масової інформації

16,7

56,7

26,6

10

Інші

-

-

-

 

VІ. політичні ресурси ключових гравців за підсумками 2008 року   

Розподіл відповідей на запитання: „Завершується 2008 рік. Хто з ключових політичних гравців на вашу думку впродовж цього року посилив, а хто послабив свої політичні ресурси?

 

 

Політик

Варіант відповіді

Посилив

Послабив

Важко сказати

1

Ющенко Віктор

13,3

80,0

6,7

2

Тимошенко Юлія

40,0

36,6

23,4

3

Янукович Віктор

16,7

56,7

26,6

4

Яценюк Арсеній

66,7

16,7

16,6

5

Литвин Володимир

30,0

33,3

36,7

6

Симоненко Петро

26,7

33,3

40,0

7

Балога Віктор

13,3

60,0

26,7

8

Інші

-

-

16,7

 

 

УКРАЇНСЬКІ Політичні експерти та економісти, які взяли участь в експертному опитуванні 3 – 6 грудня 2008 р.

 

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Архів новин

2021
жовтня
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мiжнародний Iнститут Демократiй © 2012
Сайт виготовлено в компанії SolTech